English Swedish


    

Välkommen till Högskolekonferens 2017

2017-05-02

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets Högskolekonferens. I år är den på Bäckaskog Slott den 16-17 augusti, från lunch till lunch. På programmet står bl.a. temadiskussioner om InfraSweden2030, Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet, och Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »


Debatt efter den forskningspolitiska propositionen

2016-12-13

Sveriges Bygguniversitets styrelse har replikerat på en debattartikel i Dagens Samhälle skriven av bland andra Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad. I artikeln argumenteras för att ”… privata aktörer … tilldelas offentliga forskningsmedel från Formas och Trafikverket, på samma villkor som för Vinnova”. SBUs replik, skriven av styrelsen, menar att detta skulle äventyra satsningen på hållbart byggande.

Hälsningar från styrelsen för Sveriges Bygguniversitet

Läs den första artikeln »
Läs SBUs replik »


Högskolekonferens Hotell Storforsen 17-18 augusti

2016-08-31

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2016

Fotograf Victora Davidsson 

Så är årets Högskolekonferens avslutad. Den första dagen inleddes med genomgång av årets verksamhet. Därefter följde val av ny ordförande och styrelse. Till ordförande valdes bitr. professor Miklós Molnár, LTH. Därmed avgår också Patrick Van Hees, LTH, från styrelsen. Johan Silfwerbrand sitter kvar i styrelsen som KTHs ledamot.

Efter lunch och gruppfotografering följde gruppdiskussioner med fyra teman: utvidgning av SBU eller inte, intern och extern samverkan, SBUs verksamhet nu och framöver, krav inom arbetsmiljöområdet som avser nyutbildade högskole- och civilingenjörer. Efter temadiskussionerna följde en posterpresentation där varje temagrupp presenterade det gångna året. Dagen avslutades med gemensam middag.

Den andra dagen inleddes med återkoppling från temadiskussionerna. Därefter hade varje temagrupp samt externa rådet möten. Slutligen samlades vi och summerade intrycken och avslutade en lyckad och trevlig konferens.

Tack till alla som deltog,
Styrelsen

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen » 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Martin E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH