English Swedish


    

Styrelse

  
 

Miklós Molnár
 (ordförande)
Universitetslektor
Lunds tekniska högskola
046-222 34 53
Skicka e-post »
 
  
 

Maria Ask
 (ledamot)
Professor
Luleå tekniska universitet
0920-49 14 11
Skicka e-post »
Jan-Olof Dalenbäck
  
 

Jan-Olof Dalenbäck
(ledamot)
Professor
Chalmers tekniska högskola 
031-772 11 53
Skicka e-post »
 
  
 

Johan L Silfwerbrand
(ledamot)
Professor
Kungliga tekniska högskolan 
08-790 80 33
Skicka e-post »
Koordinator
Jean-Marc Battini
  
 

Jean-Marc Battini

Professor
Kungliga tekniska högskolan 
08-790 80 30
Skicka e-post »
Temagruppsledare
För kontaktuppgifter till temagruppsledarna, se respektive temagrupps sida:
Kommunikation
En högskolekonferens som samlar samtliga forskare inom Sveriges Bygguniversitet samt intressenter i omvärlden hålls vartannat år eller oftare. Sveriges Bygguniversitet samverkar och kommunicerar både internt och med andra organisationer i omvärlden inom ramen för olika projekt och initiativ. Nyheter om verksamheten och omvärlden kommuniceras regelbundet i ett nyhetsbrev.
  

  
 
Logotyp
Här finns logotypen för Sveriges Bygguniversitet för nedladdning, med olika format för olika tillämpningar. Anvisning för hur logotypen ska användas finns i instruktionerna nedan.
  

  
 
Presentation
Här finns en presentation av Sveriges Bygguniversitet i Powerpoint- och PDF-format. Presentationen kan användas som mall och kompletteras med fler bilder.
Ladda ner presentationen i Powerpoint-format: svenska | engelska
Ladda ner presentationen i PDF-format: svenska | engelska
 
Frågor om Sveriges Bygguniversitets hemsida, nyhetsbrev eller presentationsmaterial besvaras av Stefan Hollertz, 070-422 62 82 eller stefan.hollertz@hollertzstenvall.se.
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH