English Swedish


    

Här hittar du rapporter, artiklar och informationsmaterial från och om Sveriges Bygguniversitet. Vi informerar även om intressanta initiativ i omvärlden.
Aktuella publikationer
Verksamhetsberättelser
 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev, inbjudningar och övrig information från Sveriges Bygguniversitet.

E-postadress:
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH